کتاب رایگان تفسیر کتاب مقدس 

کتاب های تفسیر در فورمت پی دی اف هستند ، و می توانید با آخرین نسخه  Reader ادوبی C آنها را بخوانید.

 
 
انجیل لوقا
(Gospel of Luke)

کتاب کارهای رسولان
(Book of Acts)

نامـه پولـس رسـول به رومـیــا ن
(Book of Romans)


(I & II Timothy and Titus)

 
Copyright © 2014 Bible Lessons International, P.O. Box 1289, Marshall, TX 75671, USA