Безплатен библейски коментар
Всички коментари са в PDF формат и се отварят с последната версия на Adobe Reader
Bulgarian Flag
 

Този безплатен уеб сайт за библейско изучаване е основан на вяра в уникалната боговдъхновеност на Библията. Тя е единственият източник за вяра (за спасение) и за практики (в християнския живот). Ключът към тълкуването на Библията е в това, да откриеш намерението на оригиналния автор с помощта на: (1) определяне на жанра; (2) на литературния контекст; (3) на избраната граматика; (4) на подбраните думи; (5) на историческия контекст за автора и съчинението му; (6) и на паралелните пасажи. (Понеже най-добрият тълкувател на една боговдъхновена книга е самата боговдъхновена книга. Библията е една цяла библиотека от истина.)
Авторът има академично образование (вж. неговата биография и неговата богословска позиция на адрес: www.freebiblecommentary.org) по херменевтика (т.е. библейска интерпретация) и се стреми:
  1.  да ви насърчава лично да четете Библията (понеже вие, Библията и Светият Дух сте в началото на този процес);
  2.  да ви помага да оценявате разбиранията си и да ви предлага други възможности за интерпретация;
  3.  След като определите авторовото намерение (т.е. първоначалното значение), то трябва да се приложи към вашата културна обстановка, към вашия живот! Приложенията може да са много, но авторовото намерение е само едно.
  4.  Принципите на херменевтиката не могат да ви кажат какво означава текстът, но могат да ви помогнат да определите какво не може да бъде неговото значение!
  5.  Херменевтиката е поредица от стъпки в личното ви изучаване на Писанието. Всеки един аспект на интерпретацията е значим, но съвременните библейски тълкуватели често задават въпроса: Какво означава този текст за мен?, докато всъщност по-правилният въпрос е: Какво е казвал първоначалният автор (който е бил вдъхновен от Бога) на своето съвремие?, както и: По какъв начин тази истина се прилага в мои дни?
Надявам се, че моят семинар по библейска интерпретация ще бъде благословение за вас, а предложените тук коментари стих-по-стих ще ви привлекат по-близо до Бога.

д-р Боб Ътли
професор по херменевтика (в пенсия)
 
Copyright © 2014 Bible Lessons International, P.O. Box 1289, Marshall, TX 75671, USA