Bezplatný biblický komentár 
Komentáre sú v tvare PDF a ich prehliadanie je možné pomocou najnovšieho prehliadača Adobe Reader©.

 

Táto bezplatná webová stránka štúdia Biblie je zameraná na jedinečnú inšpiráciu Biblie. Biblia je jediným zdrojom viery (spasenia) a praxe (kresťanského života). Kľúčom k správnej interpretácii Biblie je nájsť zámer pôvodného autora pomocou: (1) výberu žánru, literárneho druhu, (2) literárneho kontextu, (3) gramatického výberu, (4) výberu slov, (5) historickým pozadím autora a textu, a (6) paralelnými oddielmi (najlepším interpretom inšpirovanej knihy je samotná inšpirovaná kniha. Biblia je knižnicou pravdy.)
Autor má akademické vzdelanie v oblasti hermeneutiky (interpretácia Biblie). (Pozri súhrn jeho aktivít a vieroučné prehlásenie na www.freebiblecommentary.org ). Jeho snahou je:
  1.  Povzbudiť vás k samostatnému čítaniu Biblie (vy, Biblia a Duch Svätý).
  2. Pomôcť vám vyhodnotiť, ako rozumiete Biblii a ponúknuť vám ďalšie možnosti výkladu textu.
  3.  Ak ste pochopili pôvodný zámer autora (ako jediný správny), potom tento zámer musí byť aplikovaný do vašej kultúrnej situácie! Je mnoho spôsobov aplikácie, ale iba jediný, ktorý mal na mysli autor.
  4. Hermeneutické princípy vám nemôžu povedať s určitosťou, čo je textom myslené, ale môžu vám pomôcť pochopiť, čo tým nie je myslené.
  5. Hermeneutika je spôsob kontroly toho, čo si je treba všímať pri štúdiu Písma. Každý aspekt interpretácie je pozoruhodný, ale moderní vykladači sa často iba pýtajú „Čo tento text znamená pre mňa?", pričom lepšia otázka je „Čo chcel autor (jediná inšpirovaná osoba) povedať v jeho dobe?" a „Ako sa dá táto pravda aplikovať do dnešných dní?"
Verím, že môj seminár interpretácie Biblie bude pre vás požehnaním a že komentáre verš za veršom vás pritiahnu bližšie k Bohu.

Dr. Bob Utley
Profesor hermeneutiky (na dôchodku)
 

Copyright © 2014 Bible Lessons International, P.O. Box 1289, Marshall, TX 75671, USA