Ang mga komentaryo ay nasa PDF format, ito ay maaaring buksan sa pamamagitan ng pinaka bagong bersyon ng Adobe Reader©.

Ang libreng Komentaryo sa Biblya website na ito ay nakatuon lamang sa espesyal na inspirasyon ng Biblya. Ang Biblya ay ang tanging pinanggagalingan ng pananampalataya (pagkaligtas) at pagsunod (buhay ng Kristyano). Ang susi sa pagpapaliwanag ng Biblya ay sa pamamagitan ng pagtuklas ng layunin ng orihinal na nagsulat nito: 1. Ang estilo ng pagsulat 2. Ang literal na kahulugan 3. Pagpili ng grammar 4. Pagpili ng mga salita 5. Ang mga kaganapan na pumapalibot sa may-akda at sa sinulat 6. Ang mga magkakaugnay na mga ediya sa Biblya. Ang Biblya ay koleksyon ng katotohanan.
Ang may-akda ay may kasanayaan (tingnan ang kanyang kredibilidad/ impormasyon (credibility/ information respectively) at pinaniniwalaan (statement of faith) sa www.freebiblecommentary.org ) sa pagbigay kahulugan sa Biblya.
  1. Tulungan kang magpursigi na sariling magbasa ng Biblya. (ikaw, ang Biblya, at ang Banal na Espirito ay mahalaga)
  2. Tulungan kang suriin ang iyong pagunawa at magbigay ng ibang alternatibong interpretasyon.
  3. Pagka nahanap na ang orihinal na layunin (halimbawa: ang kaisa-isang kahulugan), dapat ito ay maisabuhay! Marami ang posibleng interpretasyon nito pero isa lamang ang layunin ng may-akda nito.
  4. Ang Hermeneutical Principles ay hindi makakapag bigay ng eksaktong kahulugan ng Biblya ngunit ito ay makakatulong upang malaman mo kung ano ang hindi nito ibig ipahayag.
  5. Ang Hermeneutics ay isang listahan ng mga kailangang bigyang pansin sa pag-aaral ng Kasulatan. Ang bawat aspeto nito ay mahalaga pero kadalasan, ang mga dalubhasa sa pag bigay interpretasyon sa Biblya ay mayroon lamang isang katanungan, "Ano ang kahulugan ng binasa ko sa akin”? ngunit ang mas magandang katanungan ay "Ano ang ibig sabihin ng orihinal na may-akda (ang taong ininspira ng Banal na Espiritu) sa oras na iyon”? at paano maisasabuhay ang katotohanan sa panahon ngayon”?
Ako ay umaasa na ang aking Seminar sa paginterpreta ng Biblya ay nagsilbing biyaya sa inyo at ang mga komentaryo ng pag-aaral ng bawat bersikulo ay nakatulong upang mas mapalapit kayo sa Diyos.
Dr. Bob Utley
Propesor ng Hermeneutics (Nagretiro na)
 
Copyright © 2014 Bible Lessons International, P.O. Box 1289, Marshall, TX 75671, USA