Bezpłatne komentarze do Biblii 
 Wszystkie komentarze są zamieszczone w formacie PDF i mogą być otwarte przy użyciu najnowszej wersji Adobe Reader©.
Free Bible Commentary -- Polish

Ewangelia oraz 1, 2, 3 List Jana
(The Gospel of John; 1, 2 & 3 John)

List do Rzymian
(Book of Romans)Ta darmowa strona internetowa jest poświęcona wyjątkowemu natchnieniu jakie pochodzi z Biblii. Biblii, która jest jedynym źródłem wiary (zbawienia) oraz praktykowania tej wiary (codzienne życie chrześcijanina).Kluczową rzeczą przy interpretacji Biblii jest odnalezienie intencji pierwotnego autora w takich rzeczach jak: (1) wybór gatunku literackiego, (2) kontekst literacki, (3) wybory gramatyczne, (4) dobór słów, (5) umiejscowienie historyczne autora i dzieła, a także (6) wątki równoległe (najlepszym interpretatorem Natchnionej Księgi jest ona sama. Biblia jest biblioteką prawdy).
Autor ma wykształcenie akademickie w Hermeneutyce (Interpretacji Biblii) (jego resume i wyznanie wiary można znaleźć na www.freebiblecommentary.org) i stara się:
  1. Zachęcać innych do osobistego czytania Biblii (ty, Biblia i Duch Święty macie pierwszeństwo)
  2. Pomagać ocenić twoje rozumienie Biblii i oferuje inne opcje interpretacji.
  3. Tłumaczyć, że kiedy pierwotne intencje (tj. jedyne prawdziwe znaczenie) zostaną odnalezione, muszą one być przełożone do kultury, w której żyjesz i twojego życia! Istnieje wiele możliwych zastosowań, ale tylko jedna intencja pierwotnego autora.
  4. Pokazywać, że zasady hermeneutyki nie powiedzą ci ze stuprocentową pewności znaczenia tekstu, ale mogą pomóc ustalić czego tekst Biblii nie oznacza.
  5. Ukazać hermeneutykę, jako listę rzeczy o jakich należy pamiętać przy studiowaniu Biblii. Każdy aspekt interpretacji jest ważny, ale często współcześni interpretatorzy Biblii zadają tylko pytanie: „Co ten tekst oznacza dla mnie?”, kiedy należałoby zadać pytanie: „Co starał się powiedzieć pierwotny autor (jedyny prawdziwy, natchniony autor) do sobie współczesnych?”, a także: „Jakie zastosowanie może mieć w dzisiejszym świecie ukazana w tekście prawda?”.
Mam nadzieję, że to seminarium z Interpretacji Biblii będzie dla ciebie błogosławieństwem i, że objaśnienia wersetu po wersecie przybliżą cię do Boga.

Dr Bob Utley
Profesor Hermeneutyki (emerytowany)
 
Copyright © 2014 Bible Lessons International, P.O. Box 1289, Marshall, TX 75671, USA