Besplatni Biblijski Komentari
Komentari su u PDF formatu i mozete ih pogledati koristeci poslednju verziju Adobe Reader ©.
 Old
 Testament
POSTANJE 1-11
(Genesis 1-11)
POSTANJE 12-50
(Genesis 12-50)

New
Testament
Evanđelje po Mateju
(Gospel of Matthew)
Jevanđelje po Marku,
1 a 2 Petrova Poslanica

(Gospel of Mark and 1 & 2 Peter)

(The Gospel of John)
JOVANOVE POSLANICE
(1, 2 & 3 John)
Dela Apostolska
(Book of Acts)
Prva poslanica Korincanima
(1 Corinthians)
Druga Korincanima
(2 Corinthians)
Kolosanima, Efescima,
Filipljanima, i Filimonu

(Ephesians, Philippians, Colossians & Philemon)
Poslanica Jevrejima
(Book of Hebrews)
Otkrivenje
(Revelation)
 

Ova internet stranica o proučavanju Svetog pisma posvećana je jedinstvenom nadahnuću ove Knjige nad knjigama. Oblikovana je kao stih-po-stih vodič u proučavanju. Sveto pismo je naš jedini izvor verovanja (za spasenje) i delovanja (za hrišćanski život). Ključ dobrog tumačenja Pisma je u pronalaženju izvornih namera nadahnutih pisaca kroz : (1) prepoznavanje žanra, tj. literalne vrste; (2) definisanje literalnog konteksta; (3) gramatičku analizu teksta; (4) prepoznavanje reči koje koristi autor; (5) određivanje istorijskog okvira u kome je autor živeo i pisao; (6) proučavanje paralelnih tekstova (Najbolji tumač Pisma je samo Pismo, a Božija Reč je čitava biblioteka istina.)

Bob Utley je vrhunski obrazovan teolog hermeneutike (teološka disciplina tumačenja Svetog pisma). Njegova namera je da ovim komentarima:
  1. Ohrabri na svakodnevno čitanje Pisma radi lične pobožnosti (vi, Pismo i Duh Sveti!)
  2. Pomogne da procenite svoje razumevanje Pisma i ponudi vam više mogućnosti.
  3. Ukaže na praktičnu primenu izvornih istina - izvornog značenja proučavanih tekstova – primenu koja odgovara našem kulturnom kontekstu.
  4. Pokaže šta svetopisamski tekstovi svakako ne znače, koliko god hermeneutički principi sami po sebi ne mogu da nam kažu šta neki tekst tačno znači.
  5. Približi vrednosti i značaj hermeneutike. Naime, ova teološka disciplina je nezaobilazni test svakog tumačenja Svetog pisma. Savremeni tumači se uglavnom pitaju samo jedno – Šta ovaj tekst znači za mene? – zanemarujući ostale aspekte tumačenja. Bolje je pitati – Šta izvorni pisac, kao jedina nadahnuta osoba, govori u svoje vreme u svom svetu? I tek tada nam valja pitati: Kako se ova istina tiče mene danas u mom svetu?
“Nadam se da će vam ova škola tumačenja biti na blagoslov i da će vas stih-po-stih komentari još više približiti Bogu”
-- dr Bob Utley, profesor u penziji

Copyright © 2012 Bible Lessons International, P.O. Box 1289, Marshall, TX 75671, USA