Bezplatný biblický komentár 
Komentáre sú v tvare PDF a ich prehliadanie je možné pomocou najnovšieho prehliadača Adobe Reader©.
Nízky komentár -- mp3
John 1 John 1:35-51 John 2 John 2:13-23 John 3:1-21
John 3:22-36 John 4:1-16 John 4:19-42 John 5 John 6
John 7 John 8 John 9 John 10 John 11
John 12 John 12:20-50 John 13 John 14 John 15
John 16 John 17 John 18 John 19 John 20
John 21        
Romans Intro. Romans 1 Romans 2,3 Romans 3  
Romans 3:21-31 Romans 4 Romans 5 Romans 5:12-21 Romans 6:1-14
Romans 6:1-23 Romans 6:23 Romans 7:1-6 Romans 7:7-25 Romans 8
Romans 8:1-11 Romans 8:12-25 Romans 8:20-30 Romans 8:31-39 Romans 9:10
Romans 12 Romans 13 Romans 14 Romans 15 Romans 16
PDF
Marek, 1 a 2 Petrov
(Mark and 1 & 2 Peter)
List Rimanom
(The Book of Romans)
1 a 2 Timoteovi a Títovi
(1&2 Timothy and Titus)
Zjavenie Jána
(Revelation)

Táto bezplatná webová stránka štúdia Biblie je zameraná na jedinečnú inšpiráciu Biblie. Biblia je jediným zdrojom viery (spasenia) a praxe (kresťanského života). Kľúčom k správnej interpretácii Biblie je nájsť zámer pôvodného autora pomocou: (1) výberu žánru, literárneho druhu, (2) literárneho kontextu, (3) gramatického výberu, (4) výberu slov, (5) historickým pozadím autora a textu, a (6) paralelnými oddielmi (najlepším interpretom inšpirovanej knihy je samotná inšpirovaná kniha. Biblia je knižnicou pravdy.)
Autor má akademické vzdelanie v oblasti hermeneutiky (interpretácia Biblie). (Pozri súhrn jeho aktivít a vieroučné prehlásenie na www.freebiblecommentary.org ). Jeho snahou je:
  1.  Povzbudiť vás k samostatnému čítaniu Biblie (vy, Biblia a Duch Svätý).
  2. Pomôcť vám vyhodnotiť, ako rozumiete Biblii a ponúknuť vám ďalšie možnosti výkladu textu.
  3.  Ak ste pochopili pôvodný zámer autora (ako jediný správny), potom tento zámer musí byť aplikovaný do vašej kultúrnej situácie! Je mnoho spôsobov aplikácie, ale iba jediný, ktorý mal na mysli autor.
  4. Hermeneutické princípy vám nemôžu povedať s určitosťou, čo je textom myslené, ale môžu vám pomôcť pochopiť, čo tým nie je myslené.
  5. Hermeneutika je spôsob kontroly toho, čo si je treba všímať pri štúdiu Písma. Každý aspekt interpretácie je pozoruhodný, ale moderní vykladači sa často iba pýtajú „Čo tento text znamená pre mňa?", pričom lepšia otázka je „Čo chcel autor (jediná inšpirovaná osoba) povedať v jeho dobe?" a „Ako sa dá táto pravda aplikovať do dnešných dní?"
Verím, že môj seminár interpretácie Biblie bude pre vás požehnaním a že komentáre verš za veršom vás pritiahnu bližšie k Bohu.

Dr. Bob Utley
Profesor hermeneutiky (na dôchodku)
 

Copyright © 2013 Bible Lessons International, P.O. Box 1289, Marshall, TX 75671, USA